Algemene voorwaarden betreffende aanschaf van en deelname aan de online cursus Spirituele relaties

1. De aanschaf van de online cursus Spirituele relaties geeft de koper het recht op inloggen in en gebruik van de cursuswebsite in principe voor onbeperkte duur met een gegarandeerd minimum van 1 jaar en zoveel langer als de website bestaat.. Bij het beëindigen van de website door overlijden van de eigenaar/cursusleider of door andere oorzaken, vervalt het recht op de toegang tot de website.

 

2. De deelnemer gaat bij aanschaf van de cursus akkoord met de onmiddellijke levering van de cursus en het vervallen van de 14 dagen herroepingsrecht. Na betaling vindt geen restitutie plaats op grond van het ontbreken van een fysieke drager van de cursus.

 

3. Deelnemers aan de cursus krijgen gratis toegang tot de live vraag-en-antwoord sessies die regelmatig door Jan Geurtz gegeven zullen worden via Zoom of een ander internet platform, zolang Jan Geurtz deze wenst of in staat is voort te zetten. De opnames van deze live sessies worden toegevoegd aan de inhoud van de cursus en zijn aldaar onbeperkt te bekijken of te beluisteren. Als deze gratis live sessies om welke reden dan ook niet meer gegeven worden, vindt geen restitutie plaats.

 

4. Als een deelnemer door persoonlijke of technische omstandigheden, of door het uitvallen van internet, tijdelijk of permanent niet langer de cursus kan volgen, vindt geen restitutie plaats.

 

5. Deelnemers aan de cursus zijn niet gerechtigd om opnames of kopieën van (delen van) de cursus te maken, hetzij voor eigen gebruik of voor verspreiding aan derden, op straffe van uitsluiting van de cursuswebsite.

 

6. Indien een (ex-)deelnemer een klacht heeft betreffende de inhoud van de cursus, de verstrekte informatie, de cursusleiding, de betalingsafhandeling of andere relevante zaken, kan deze klacht per mail ingediend worden bij de cursusleiding. Binnen drie werkdagen ontvangt de indiener een bevestiging van ontvangst en zo mogelijk een eerste inhoudelijke reactie op de klacht. Indien er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de indiener binnen drie werkdagen hiervan op de hoogte gesteld met opgaaf van redenen, plus een indicatie van de te verwachten tijdsduur van het onderzoek. Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor een periode van 2 jaar.

 

18. Als een geschil tussen een deelnemer en de cursusleiding niet onderling opgelost kan worden, is het mogelijk een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Nederlandse orde van beroepscoaches. Het oordeel van de commissie is bindend voor de cursusleiding. De cursusleiding onderschrijft de ethische beroepscode voor coaches, zoals die is geformuleerd door de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO). Zie hiervoor www.nobco.nl.

Liggende klimop plant